laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Trabajos de renovación de la red de agua pública
Foto: AyuRòtova/2021
Fuente: Ayuntamiento de Ròtova
Valencia 14 de octubre de 2021

RÒTOVA COMENÇA LES OBRES DE RENOVACIÓ D’UNA PART DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI

 

• L’Ajuntament de Ròtova ha començat les obres de renovació de la vàlvula reguladora de pressió i les xarxes d’aigua potable dels carrers Assagador, Jaume I i Sant Vicent Ferrer de Ròtova. Les actuacions s’iniciaran pels dos primers. El municipi ha rebut 89.000 euros de la Diputació de València per dur a terme el projecte; l’Ajuntament mateix finança el 10% del projecte i les obres seran realitzades per l’empresa Coprusa IC. Després de les obres, el rendiment hidràulic dels últims dotze mesos augmentarà del 74% a un 84.51% i es produirà un percentatge d’estalvi del 10.49% sobre un consum anual d’aigua de 122.943 m³.

Després d’una valoració, els tècnics municipals van coincidir en el mal estat de la xarxa d’aigua formada pels carrers esmentats. El tram de xarxa compta amb més de trenta anys d’antiguitat i està formada per canonades de fibrociment, material prohibit actualment per a la instal·lació. Així, la renovació de les xarxes d’abastiment suposen el canvi de les canonades, que comptabilitzen, des de 2018, un total de set fugues, i suposarà un estalvi global de 12.902 m³ anuals. Per poder dur a terme les obres, Ròtova va aprovar un “Pla estratègic de Ròtova per a la gestió integral del cicle de l’aigua i l’estalvi hídric”.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.