laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Momento de la visita
Foto: Jordi Estevan/2020
Fuente: Ayuntamiento de Gandia
Valencia 11 de septiembre de 2020

GANDIA REDACTARÀ EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CASTELL DE BAIRÉN AMB UNA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT

 

• Alícia Izquierdo, regidora de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural: “Aquest document, que s'adaptarà a les modificacions recents en la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), permetrà regular amb claredat totes les actuacions d'edificació, ús del sòl i activitats que afecten el jaciment arqueològic i el seu entorn, així com establir les màximes mesures de protecció del bé històric”.
• De les 63 ajudes concedides per la Direcció General de Cultura i Patrimoni, la tercera més quantiosa, amb 18.029 €, va ser atorgada a l'Ajuntament de Gandia.

El passat 31 d'agost es va aprovar la resolució de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana per la qual es concedien una sèrie de subvencions competitives per a la redacció de catàlegs de proteccions, plans especials de protecció i plans directors de monuments declarats com a béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana. De les 63 ajudes concedides, la tercera més quantiosa, amb 18.029€, va ser atorgada a l'Ajuntament de Gandia per a la redacció del pla especial de protecció del castell de Bairén.

“Aquest document, que s'adaptarà a les modificacions recents en la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), permetrà regular amb claredat totes les actuacions d'edificació, ús del sòl i activitats que afecten el jaciment arqueològic i el seu entorn, així com establir les màximes mesures de protecció del bé històric”, ha explicat la regidora delegada de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural, Alícia Izquierdo.

L'equip redactor del pla especial de protecció del castell de Bairén, que ha de ser extern a l'ens municipal, està conformat per José Manuel Climent, arquitecte redactor del pla director del castell; Pablo Garcia-Borja, arqueòleg i actual codirector de les intervencions arqueològiques al castell; i Benjamí Pérez, biòleg redactor de l'estudi mediambiental de l'entorn del jaciment. Totes les tasques de redacció i el posterior procés de tramitació urbanística del pla especial, que haurà d'iniciar-se obligatòriament en un termini inferior a dos anys, seran supervisades pel Departament d'Arqueologia i Patrimoni de l'Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb l'Àrea d'Urbanisme.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.