laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Ayuntamiento de Oliva
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 11 de septiembre de 2020

EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA PUBLICA L’ANUNCI DE LA RELACIÓ DE BE´NS I DRETS AFECTATS PER LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA CARRETERA CV-670 ENTRE OLIVA I PILES

 

• Tal com van informar a l’alcalde representants de la Diputació de València, en juliol d’enguany el Diputat de Carreteres va cursar l’ordre d’inici per al procediment d’expropiació dels terrenys necessaris per a l’ampliació, així com la contractació dels serveis d’una assistència tècnica per tal d’agilitzar la tramitació.

És per això que el 8 de setembre el Butlletí Oficial de la Província de València, amb rectificació d’errors el 9 de setembre, ha publicat la de relació de be´ns i drets afectats per les obres del projecte: “AC-514 A. Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva en la CV-670 de Gandia a Oliva”.

* De fet, el pressupost de 2020 de la Diputació compta amb fons de provisió de 375.000 euros per tal de fer front a les indemnitzacions de les ocupacions i expropiacions de terrenys.

Segons la previsió més realista del departament de carreteres de la Diputació, el període de licitació tindrà una durada de 8 mesos, de manera que a setembre de 2021 s’iniciaran les obres d’aquesta carretera forma part de la xarxa local de la Diputació de València.

A més de l’ampliació dels vorals laterals, i una millora substancial en la seguretat, també s’ha introduït un carril bici i un vial de servici lateral per evitar els accessos perpendiculars directes.

Actualment el tram de carretera, des de la glorieta de Piles a la glorieta d’Oliva, presenta una secció transversal insuficient, i no té vorals als laterals, amb una elevada intensitat de circulació que supera els 12.000 vehicles per dia, cosa que el converteix en un tram d’elevada sinistralitat. La situació es veu agreujada a causa de l’existència de nombrosos accessos directes en els seus marges sense cap tipus d’ordenació.

ÉS PER AIXÒ QUE L’ACTUACIÓ CONSISTIRÀ FONAMENTALMENT EN:

• Ampliació de l’ample de la carretera fins a arribar als 15 metres, tot introduint vorals als laterals.
• Una millor dels radis de gir a les corbes del traçat.
• Una millora de la connexió amb la rodona d’Oliva.
• Construcció d’un vial de servei al marge esquerre de la carretera per evitar els accessos directes i millora dels accessos directes del marge dret.
• Construcció d’un carril bici.
• Millora substancial del drenatge de l’aigua contra inundacions.
Arribar fins al punt actual no ha estat gens fàcil, ja que al llarg dels últims anys, s’ha hagut de superar molts obstacles i dificultats.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.