laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Ayuntamiento de Gandia
Fuente: Ayuntamiento de Gandia
Valencia 31 de agosto de 2020

ENTRA EN VIGOR LA NOVA ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I DE L’ÚS DELS IMMOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL

 

• Entre d’altres, dóna garanties i seguretat jurídica a la decisió de flexibilitzar l’ampliació de terrasses, l’ocupació de la via pública... Per tal de donar suport al comerç i l’hostaleria de Gandia i de fer complir la distància de seguretat i de prevenció de la COVID-19 en la nova normalitat.
• José Manuel Prieto: “Gandia compatibilitza usos, fa complir les normes de seguretat imposades en la nova normalitat, però ho aprofita com una potencialitat”.
• Ferran Martínez: “Dota de coherència les normes existents fins ara, com ara l’adequació dels horaris a la temporada d’estiu, l’ampliació dels horaris de muntatge de les terrasses... En definitiva, racionalitza les normes per tal de facilitar l’activitat comercial de l’hostaleria de Gandia en un moment molt crític per al sector.”

Una de les mesures que es van impulsar des dl govern local amb els primers compassos de l’estat d’alarma a la nostra ciutat va ser la possibilitat que durant la ‘desescalada’ els comerços i l’hostaleria pogueren guanyar espai en la via pública per tal d’ampliar i fer complir la distància de seguretat i de prevenció en eixa nova normalitat. I es va fer anunciant una modificació d’un text normatiu que finalment va ser una ordenança reguladora nova del domini públic municipal i de l’ús dels immobles de titularitat municipal.

La nova ordenança va rebre la unanimitat del Consell econòmic i social, dels agents econòmics i socials de la ciutat, també dels partits polítics quan la van treballar per tal que no hi hagueren al·legacions i la pogueren aprovar el més ràpid possible. Així, després de tota la tramitació, l’aprovació inicial, l’exposició pública, el 27 d’agost va entrar definitivament en vigor.

Per al regidor delegat de Govern Obert i Coordinació Administrativa, José Manuel Prieto, “suposa una doble garantia: Per als comerços i els nostres negocis, la possibilitat d’ocupar amb plenes garanties i seguretat jurídica l’espai públic i fer d’això un element de dinamització de la ciutat, que tant ho necessita en aquets moments. Gandia compatibilitza usos, fa complir les normes de seguretat imposades en la nova normalitat, però ho aprofita com una potencialitat”.

Per la seua banda, el regidor delegat de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez, ha explicat que la nova ordenança introdueix elements molt importants: “El primer d’ells, poder donar suport a la hostaleria en un moment molt crític com la crisi sanitària actual, amb la possibilitat de flexibilitzar l’ampliació terrasses, l’ocupació de la calçada. Però sobretot, racionalitzar i dotar de coherència les normes existents fins ara, com per exemple, adequar els horaris a la temporada d’estiu. S’han ampliat també els horaris de muntatge de les terrasses que eren molt restrictius: Ara es pot fer a les 9 h del matí; s’ha permès d’una forma molt discreta la publicitat, que abans no era possible; els colors obligatoris que marcava l’anterior ordenança i que era molt restrictiva s’han simplificat...”.

* En definitiva, racionalitzar les normes per tal de facilitar l’activitat comercial de l’hostaleria de Gandia.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.