laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Mapa de la zona de actuación
Imagen: AyuOLiva/2020
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 07 de julio de 2020

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA HA INFORMAT L’ALCALDE D’OLIVA QUE EL PROJECTE DE MILLORA DE LA CARRETERA CV-670, ENTRE OLIVA I PILES, AVANÇA SEGONS EL CALENDARI PREVIST

 

• La Diputació ja ha cursat l’ordre d’inici per al procediment d’expropiació dels terrenys necessaris per a l’ampliació, per a la qual cosa s’ha fet ús d’una assistència tècnica. De fet, el pressupost de 2020 de la Diputació disposa d’una partida econòmica de 375.000 euros per iniciar aquest procediment, així com el de la licitació de les obres.

Segons la previsió més realista del Departament de Carreteres de la diputació, el període de licitació tindrà una durada de 8 mesos, de manera que a setembre de 2021 s’iniciaran les obres de la carretera que forma part de la xarxa local de la Diputació de València.

A més de l’ampliació dels vorals laterals, i una millora substancial en la seguretat, també s’ha introduït un carril bici i un vial de servei lateral per evitar els accessos perpendiculars directes.

Actualment el tram de carretera, des de la glorieta de Piles a la glorieta d’Oliva, presenta una secció transversal insuficient, i no té vorals als laterals, amb una elevada intensitat de circulació que supera els 12.000 vehicles per dia, cosa que el converteix en un tram d’elevada sinistralitat. La situació es veu agreujada a causa de l’existència de nombrosos accessos directes en els seus marges, sense cap classe d’ordenació.

ÉS PER AIXÒ QUE L’ACTUACIÓ CONSISTIRÀ FONAMENTALMENT A:

- Ampliació de l’ample de la carretera fins a arribar als 15 metres, tot introduint vorals als laterals
- Una millor dels radis de gir a les corbes del traçat
- Una millora de la connexió amb la rodona d’Oliva
- Construcció d’un vial de servei al marge esquerre de la carretera, per evitar els accessos directes, i millora dels accessos directes del marge dret
- Construcció d’un carril bici
- Millora substancial del drenatge de l’aigua contra inundacions

Al llarg dels últims anys, aquest ha estat un projecte molt reclamat per l’Ajuntament d’Oliva a la Diputació de València.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.