laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Momento de la visita
Foto: AyuOliva/2019
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 18
de octubre de 2019

VISITA TÈCNICA A LES OBRES DE MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL BROSQUIL

 

• Les obres compten amb una subvenció de 120 mil euros de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i s'han adjudicat a la mercantil PAVASAL per 405.454,67 euros.

L'alcalde ha agraït la implicació de l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial El Brosquil en la redacció del projecte i ha destacat la millora que comporta, a que el polígon serà més competitiu i ha d’estar preparat per a quan estiga finalitzada la connexió sud d’Oliva que suposarà una porta d’accés directe a l’AP-7.

Aquest matí una delegació municipal ha realitzat una visita tècnica a les obres de la primera fase del projecte de millora, modernització i condicionament ambiental del Polígon Industrial El Brosquil. Els primers treballs consisteixen en la localització de les instal·lacions afectades a través de georadar.

A la visita han estat presents l’alcalde, David González, junt a tècnics municipals i la direcció facultativa de l’obra i el president de l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial El Brosquil.

Posteriorment, entre les actuacions de major magnitud a emprendre s’hi troben les de millora de la xarxa de recollida d’aigües pluvials, amb un augment de col·lectors de 750 metres lineals i a un increment del 150% del diàmetre de l’actual, la qual cosa permetrà augmentar considerablement la capacitat de recollida de les aigües.

També es preveuen obres de separativa entre la xarxa de recollida d’aigües pluvials i residuals en determinats punts on està connectada, per tal de complir amb la normativa vigent. Així com la introducció de 45 embornals, ja que en l’actualitat hi ha carrers que no en tenen.

Igualment, amb la finalitat de fer el polígon accessible per a les persones amb diversitat funcional, i complir amb la normativa vigent, es faran obres per introduir 31 rebaixos adaptats en les voreres.

Una altra actuació important serà la redistribució del sentit de la circulació de vehicles de determinats carrers, la qual cosa permetrà un augment considerable del nombre de places d’aparcament i la introducció d’un carril bici.

Per últim, preveu la col·locació de 4 grans plafons amb el plànol i el directori de les activitats, la introducció d’una pantalla vegetal de 55 arbres al carrer que fita amb la carretera de Pego, i la millora de les dues rodones existents.

* Les obres estaran finalitzades al llarg de la primera quinzena de desembre d'enguany.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2019 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.