laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Ayuntamiento de Oliva
Foto: AyuOliva/2019
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 11
de octubre de 2019

  COMUNICAT DE PREMSA 
DELEGACIÓ D’HISENDA AJUNTAMENT D´OLIVA

 

• A la sessió plenària d’ahir es va aprovar la modificació de 5 ordenances fiscals: l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns immobles; l’Impost de Construccions, Instal·lacions i obres; l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció; l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques i per llicències d’activitats.

A) ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES:

Des de la delegació d’Hisenda es proposa la baixada del tipus impositiu del 0.657% al 0.643% . El que representa una baixada del 2,13%. Aquesta baixada intenta minimitzar l’increment del valor cadastral que s’incorpora amb motiu de la revisió cadastral del 2014. Encara així, la compensació no és total ja que s’ha previst que l’any 2020 es perdran 350.000 euros per l’alliberament de l’AP-7. Però per a minimitzar l’impacte en els contribuents, també s’ha incrementat del 3% al 5% les bonificacions per domiciliació. Com a conclusió, per a tots aquells que tinguen els rebuts domiciliats pagaran, als seus rebuts al 2020 sols 1 euros més de cada 100 euros. Per a un rebut de IBI de 200 euros, l’increment serà de 2 euros al 2020.

* La proposta va comptar amb els vots favorables de Compromís, PSOE i Ciutadans.

Des del Govern d’Oliva, ens haguera agradat que la reducció del tipus impositiu fos superior al 2,13% però hem de recordar al membres de l’oposició que formaren part del Govern anterior, la situació econòmica en la que van deixar les partides:

- Yolanda Pastor (Participació ciutadana, Gent gran i Dona) = -17.545 euros.
- Pepe Salazar (Festes) = -12123 euros
- Mireia Morera (Turisme) = -3800 euros

* Recordar també que el pressupost del 2019 ha tingut que absorbir 370.000 euros en factures que no es van pagar al 2018 i que han tingut que fer-se front en el pressupost actual.

B) IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES:

Es va aprovar l’increment de l’impost de construccions del 3.31% al 3.64%. El que suposarà un increment de recaptació total per al 2020 de 36.000 euros.

Així mateix, es va incorporar en el fet imposable, les declaracions responsables, ja que des de fa un any l’ajuntament no té aquestos ingressos per no haver regulat via ordenança aquest fet.

C) ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ, I INSPECCIÓ:

S’incrementa les bonificacions per domiciliació bancària del 3% al 5%, el que suposarà una reducció directa del 2% en tots els tributs que estiguen domiciliats.

Així mateix, es millora el Pla de pagament llevant la restricció actual, que impossibilitava que aquelles families que tenien un deute pugueren sol·licitar acollir-se al pla de pagament personalitzat.

Així mateix, hem estudiat les necessitats de fraccionament dels rebuts d’impostos i taxes, i s’ha rebaixat el límit per a sol·licitar un fraccionament de 300 euros a 150 euros.

D) TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES:

S’incorpora les llicències urbanístiques que es sol·liciten per declaració responsable, que actualment no estaven cobrant-se per no haver-les regulat via ordenança fiscal. Aquest fet ens permetrà millorar la recaptació sense incrementar la taxa.

E) TAXA PER PER LLICÈNCIES D’ACTIVITATS:

S’incorpora les llicències d’activitats que es sol·liciten per declaració responsable, que actualment no estaven cobrant-se per no haver-les regulat via ordenança fiscal. Aquest fet ens permetrà millorar la recaptació sense incrementar la taxa.

Des del Govern d’Oliva lamentem la demagògia i la manipulació que han fet alguns partits de la oposició. Volem recordar l’estat en que els regidors de l’oposició que formaren part d’aquest ajuntament van deixar al mes de juny, amb les partides econòmiques en negatiu (a meitat de l’exercici), amb 35.000 euros en factures de proveïdors pendents de pagament i el 370.000 euros de factures del 2018 que hem tingut que absorbir al pressupost d’enguany.

Des del Govern d’Oliva, hem intentat facilitar el sistema de pagament de rebuts per part dels contribuents, hem frexibilitzat el pla de pagament personalitzat, s’han incrementat les bonificacions per domiciliació bancària del 3% al 5%, hem millorat el sistema de fraccionament per facilitar i acomodar-se a la situació particular de cada ciutadà, hem reduït el tipus impositiu de l’IBI urbà en un 2,13%.

* Des del Govern, estem treballant per a millorar els serveis públics que actualment estan en una situació precària amb el menor impacte en tributs i impostos.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2019 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.