laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Cartell anunciador retallat
Cartell: © AjuBenarjó/2023
Fuente: Ajuntament de Beniarjó
Valencia 13 de noviembre de 2023

BENIARJÓ BECARÀ ALS ESPORTISTES LOCALS QUE HAGEN DESTACAT EN COMPETICIONS OFICIALS

 

• Les ajudes es destinaran al finançament de les despeses que haja generat la pràctica esportiva.

• L’Ajuntament de Beniarjó convoca, per cinqué any consecutiu, ajudes dirigides al finançament de les despeses que haja generat l’activitat i pràctica esportiva als esportistes individuals locals.

Aquestes beques van dirigides, de manera exclusiva, als i les esportistes de Beniarjó, federats i federades, que hagen destacat per la seua participació i èxits esportius en competicions oficials federades internacionals, nacionals, autonòmiques, provincials i/o comarcals, realitzades entre el període comprés entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2023. Cal recordar que aquesta ajuda és compatible amb altres finançaments.

La quantia total que l’ajuntament destinarà a aquesta finalitat és de 2.000€, consignats en el pressupost municipal de 2023. La concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb la valoració de mèrits així com de les despeses originades pel desenvolupament de l'activitat esportiva de cadascun dels sol·licitants. Aquestes despeses poden fer referència a diferents aspectes que tenen a veure amb la pràctica esportiva com ara llicències federatives, arbitratges, allotjaments per desplaçaments, material esportiu, etc.

L’Ajuntament de Beniarjó ha creat, a tal efecte, una comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat responsable de valorar els criteris d’adjudicació d’aquestes ajudes. Cal destacar que hi ha un màxim de puntuació, per tal d’evitar que algun sol·licitant puga adjudicar-se tota la partida econòmica destinada a aquestes beques.

QUI POT DEMANAR LES BEQUES ESPORTIVES

Podran demanar aquestes beques els esportistes que tinguen 12 anys o més, que estiguen empadronats a Beniarjó almenys des del 31/12/22 i que estiguen en possessió de la llicència federativa corresponent.

Les sol·licituds i la documentació requerida hauran de presentar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Beniarjó. El termini per a presentar dites sol·licituds finalitza el 7 de desembre de 2023.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Beniarjó, Fernando Sellens, ha animat a totes les persones del municipi a partir de 12 anys que practiquen algun esport federat, a què sol·liciten aquestes ajudes, que els permeten cobrir part de les despeses que han d’assumir per la pràctica de la seua disciplina esportiva. Sellens ha recordat que l’any passat l’ajuntament va atorgar un total de cinc beques esportives i ha afegit que “és un tot un orgull per a Beniarjó tindre esportistes que destaquen en diferents competicions esportives i que des de l’ajuntament els puguem ajudar d’alguna manera”.


Cartell anunciador - Cartell: © AjuBenarjó/2023

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2023 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.