laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Moment de la roda de premsa
Foto: AyuRòtova/2023
Fuente: Ajuntament de Ròtova
Valencia 27 de octubre de 2023

RÒTOVA TREBALLA EN L'ACTUALITZACIÓ DEL SEU PLA D'ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE

 

• L’Ajuntament de Ròtova està treballant en l’actualització del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 55% per l’any 2030 respecte el 2010. A més a més, aquest compromís inclou l’obligació d’avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una estratègia d’adaptació.

• El PACES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia”, iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i on l’Ajuntament de Ròtova es va adherir de manera voluntària el dia 18 d’abril de 2017.

El procés d’actualització del PACES, que es realitzarà en diferents fases, i que està subvencionat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es va iniciar al mes d’agost amb una reunió dels representants del municipi i l'equip que donarà assistència tècnica al municipi. Amb estos treballs es pretén posar al dia el PACES que va elaborar l’Ajuntament en 2019 i adequar-lo als nous compromisos de reducció de GEH, més exigents, que ha fixat la Comissió Europea per als municipis que estan adherits a esta iniciativa.

La primera fase consistirà en l’actualizació de l’inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per assolir els nous objectius de reducció de les emissions de GEH, augment de l’eficiència energètica i augment de les energies renovables.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions de mitigació tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie d’accions que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos identificats.

Finalment, els treballs d’actualització del PACES aniran acompanyats d’accions de comunicació, conscienciació i formació que facen arribar a la ciutadania la importància de treballar des de l’àmbit local en la lluita contra el canvi climàtic.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2023 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.