laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Xeraco
Foto: VD/2023
Fuente: Partido Popular de Xeraco
Valencia 28 de marzo de 2023

XERACO DIU ADEU A LA PLUSVÀLUA PER HERÈNCIA

 

• El Partit Popular de Xeraco va proposar en el passat ple de l’Ajuntament modificar l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a Plusvàlua Municipal.

Des del partit han aconseguit modificar-lo i bonificar amb el 95 % de la quota íntegra de l'impost a les transmissions realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, cònjugues i ascendents i adoptants.

A més a més, en el sopòsit en que la plusvàlua s’haja produït en un període igual o superior a 20 anys, no s’plicarà al valor dels terrenys el coeficient màxim legal com fins ara (actualmente 0,45) sinó que s’aplicarà el 0,29.

Es tracta d'un objectiu que el Partit Popular fa temps que està treballant. La seua finalitat va en la línia del Partit Popular Regional d'abaixar els impostos. "És una cosa necessària i no volem que cap veí ni veïna de Xeraco pague impostos injustos", declara l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2023 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.