laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna
Fuente: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna
Valencia 07 de octubre de 2021

L’AJUNTAMENT HABILITA UNA OFICINA PER A AJUDAR A TRAMITAR LES INDEMNITZACIONS PER ALGUNS DANYS OCASIONATS EN ELS CAMPS VALLERS PELS TREBALLS D’ELECTRIFICACIÓ DEL POLÍGON DEL GOLFO QUE EXECUTA IBERDROLA

 

• Està situada en el departament d’Agricultura i Cadastre de l’ajuntament i els tècnics municipals seran els encarregats d’assessorar i ajudar en els tràmits perquè Iberdrola indemnitze als propietaris.
• Degut a l'execució de l'obra, han hagut afeccions en tarongers, parets de les parcel·les o en el sistema de reg per goteig.

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha habilitat una oficina d’atenció per a assessorar i facilitar la presentació de documentació als agricultors i agricultores del municipi perquè puguen reclamar una indemnització per part d’Iberdrola pels danys que s’ocasionen en els camps vallers durant els treballs d’electrificació del polígon del Golfo que executa la mateixa empresa.

L’oficina, situada en el departament d’Agricultura i Cadastre de l’ajuntament (planta baixa), estarà coordinada pels departaments d’Agricultura i Urbanisme i en ella es recopilarà la informació pertinent per a tramitar la indemnització a Iberdrola.

Els tècnics municipals seran els encarregats d’assessorar i ajudar en els tràmits perquè Iberdrola indemnitze als propietaris de les parcel·les afectades a conseqüència de l’execució dels treballs.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.