laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Ayuntamiento de Oliva
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 11 de noviembre 2020

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA LICITA LES OBRES DE MILLORA DE LA CARRETERA CV-670 (OLIVA-PILES)

 

• Tal com va informar l’alcalde fa unes setmanes, la Diputació de València ha iniciat la licitació de les obres de millora de la carretera CV-670 (Oliva-Piles).

L’anunci de la licitació ja s’ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Segons la previsió més realista, la licitació tindrà una durada aproximada de 8 mesos, de manera que el contracte s’adjudicarà cap a l’estiu de 2021 i les obres s’iniciaran a setembre.

En aquest moment, la Diputació està tramitant les expropiacions. De fet, El 8 de setembre d’enguany el Butlletí Oficial de la Província de València va publicar la de relació de be´ns i drets afectats per les obres del projecte: “AC-514 A. Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva en la CV-670 de Gandia a Oliva”.

A més de l’ampliació dels vorals laterals, i una millora substancial en la seguretat, el projecte també inclou un carril bici i un vial de servici lateral per evitar els accessos perpendiculars directes.

Actualment el tram de carretera, des de la glorieta de Piles a la glorieta d’Oliva, presenta una secció transversal insuficient, i no té vorals als laterals, amb una elevada intensitat de circulació que supera els 12.000 vehicles per dia, cosa que el converteix en un tram d’elevada sinistralitat. La situació es veu agreujada a causa de l’existència de nombrosos accessos directes en els seus marges, sense cap classe d’ordenació.

ÉS PER AIXÒ QUE L’ACTUACIÓ CONSISTIRÀ FONAMENTALMENT EN:

• Ampliació de l’ample de la carretera fins a arribar als 15 metres, tot introduint vorals als laterals.
• Una millor dels radis de gir a les corbes del traçat.
• Una millora de la connexió amb la rodona d’Oliva.
• Construcció d’un vial de servei, al marge esquerre de la carretera, per evitar els accessos directes i millora dels accessos directes del marge dret.
• Construcció d’un carril bici.
• Millora substancial del drenatge de l’aigua contra inundacions.

* Arribar fins al punt actual no ha estat gens fàcil, ja que al llarg dels últims anys s’ha hagut de superar molts obstacles i dificultats.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.