laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Gent de Palma/Compromís
Fuente: Gent de Palma/Compromís
Valencia 04 de noviembre 2020

GENT DE PALMA/COMPROMÍS OFEREIX UN PACTE DE GOVERN PROGRESSISTA AL REGIDOR “NO ADSCRIT” DAVID GARCÍA

 

• Davant les notícies que li arriben al nostre portaveu de Palma, Manolo Sansaloni, sobre el descontent i discrepàncies internes respecte a les actuacions de l’equip govern actual de Palma, des del grup municipal de Gent de Palma/Compromís vam encetar converses amb l’actual regidor d’esports, industria i joventut, David García, per tal d’intentar reconduir la situació a Palma i formar un nou govern progressista. Recordem que al mes de juny de 2019, els dos regidors del PSOE, van incomplir el Pacte de Botànic al no abstindres o votar a la candidata de GP-Compromís.

Durant el mes de Novembre en la segona votació, com a conseqüència dels greus esdeveniments ocorreguts amb la lamentable pèrdua de la candidata número 1 de Gent de Palma/Compromís, els regidors del PSOE tornaren a trencar el pacte del Botànic i acceptant els vots del PP de Palma per a aconseguir l’alcaldia i posteriorment les remuneracions econòmiques .

Per tant, com a conseqüència d’aquesta anòmala situació política, Gent de Palma/Compromís ha estat en aquestos últims dies en contacte amb el regidor “No Adscrit” David García, així com també hem contactat amb gent del PSOE, per tal de crear un nou govern progressista amb un programa acordat entre els dos grups municipals, per al que resta de legislatura i què sols seria possible si prèviament el regidor David García, torna a formar part del grup municipal del PSOE, ja que entenem que si no és així estaríem incomplint els acords fets a nivell nacional.

Amb aquest oferiment de pacte, que continua estant vigent, entenem que tornaríem a tindre un govern avalat per la gran majoria del poble de Palma, ja que cal recordar que Gent de Palma/Compromís va estar a molts pocs vots de la majoria absoluta i, què si sumem els vots obtinguts pel PSOE, és claríssima la voluntat de la població de tindre un govern progressista i no el govern anòmal que hi ha actualment a la nostra població.

Desmentim Categòricament que en cap moment se li ha oferit al Sr. David García, cap quantitat concreta i, menys encara la dedicació exclusiva (que ja en el seu dia ja es va negar GP-Compromís a donar a la Sra. Maria Trinidad Miñana). Se li ha oferit formar part d’un nou govern progressista, del nostre grup, ja que entenem, que hem de garantir un govern estable per al nostre poble. Un equip de govern que atenent a les responsabilitats de cadascú, tindria les seues respectives dedicacions con és lògic, lícit i legal. Es va parlar, sobretot, de millorar la situació política actual, per tal que Palma es veiés beneficiada al tindre un equip de govern més estable i de progrés.

Recordem també que a Palma s’està incomplint la llei pel que fa a les remuneracions dels regidors “No Adscrits”, de fet en la última setmana, ha eixit publicat en diferents mitjans de comunicació, la sentencia ferma del Tribunal Suprem, en la què s’especifica clarament que els concejals trànsfugues no podran millorar les seues retribucions econòmiques ni poder assumir nous càrrecs, si abans no ho tenien, com és el cas de Palma.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.