laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Miguel Monzonís
Foto: AyuOliva/2020
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 08 de octubre de 2020

LA DELEGACIÓ DE CEMENTERIS PRESENTA EL PLA DE CONTINGÈNCIA PER A LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS

 

• El departament de Parcs, Jardins i Cementeri de l’Ajuntament d’Oliva ha presentat el pla de contingència elaborat per a la festivitat de Tots Sants i que afectarà a les instal·lacions del Cementeri Municipal. Un pla que ha estat consensuat per la mateixa delegació i la Prefectura de la Policia Local.

Segons ha assenyalat el regidor delegat Miguel Monzonís, “hem establert una sèrie d’actuacions, amb la finalitat d’intentar coordinar les distintes accions de seguretat i salut que han de primar en aquests moments. Aquest pla de contingència s’estableix a priori per al dies 30 i 31 d’octubre així com el primer de novembre. Si per motius de l’evolució de la crisi sanitària, calguera ampliar dates o horaris, o si fora el cas, restringir-los, aquest pla es modificarà i s’adaptarà en cada moment a les necessitats que la situació requerisca”.

Donat que la festivitat de Tots els Sants és una tradició molt arrelada en la nostra cultura, de rendir culte als nostres difunts, es preveu com sempre una assistència massiva al cementeri municipal, i en conseqüència existeix risc d'aglomeracions i contacte estret de la ciutadania en llocs i espais exteriors encara que de dimensions definides com són els cementeris.

Per aquest motiu, s’ha preparat aquest pla de contingència elaborat d'acord amb els criteris estandarditzats de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, relatius a la caracterització del risc sanitari d'esdeveniments multitudinaris pel que fa a la COVID-19, donat que la celebració de tots els sants pot considerar-se un esdeveniment d'alt risc.

CONTROL D’AFORAMENT

- Es farà el control de l'aforament per a assegurar que l'ocupació del cementeri no excedisca d'una persona per cada 13 m² d'espai transitable, inclòs el personal treballador. Així també, es duran a terme les tasques de neteja, higienització i desinfecció del recinte.
- Es procurarà la desinfecció i neteja contínua d’aquells d'objectes que s'intercanvien entre les persones usuàries (escales, graneres...) així com dels banys del recinte. Per a la qual cosa es reforçarà el servei de neteja en una persona que estarà de continu en els banys; a més del reforç de dues persones que estaran de manera presencial controlant la neteja de vials interns i papereres.
- Es recomana fer ús de manera recurrent de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb caràcter previ i posterior al ús d’aquests elements d’ús comú.

HORARI D’APERTURA

- L’horari per als dies 30 i 31 d’octubre, i 1 de novembre serà, excepcionalment l’horari d’estiu, de 08.00 a 19.00 h; de manera ininterrompuda.

ACCESSOS AL RECINTE

- En cadasquna de les portes d’accés del cementeri es delimitaran les zones d’entrada i les de eixida, i s’establirà un control d’accessos amb personal específic.
- Es posaran a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, en condicions d'ús, degudament autoritzats i registrats, en llocs accessibles i visibles, així com en l'entrada.

MESURES DE PRUDÈNCIA I PROTECCIÓ

- Manteniment de la distància de seguretat interpersonal de, almenys, 2 metres.
- Facilitar de manera clara el manteniment de la distància de seguretat interpersonal entre les persones usuàries, amb marques en el sòl, i demès senyalització.
- L’ús de la mascareta serà obligatòri en tot moment. Excepte per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat, en aquest supòsit no serà exigible.
- No es permet l'ús de màscara amb vàlvula exhalatòria.

RECOMANACIONS SOBRE L’ADQUISICIÓ DE FLORS

- S’aconsella fer els encàrrecs amb flor artificial.
- Es prega que es facen els encàrrecs amb la major antelació possible, degut a la situació de la Covid-19.
- La data límit que han establert les empreses locals es fins al 20 d’Octubre.
- Les empreses de venta de flors demanen la retirada de producte de forma escalonada, així com l’organització dels ciutadans al exterior del local, mantenint les distàncies.
- Es farà un reforç policial de control d’aquetes cues per evitar aglomeracions.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.