laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Momento de la rueda de prensa
Foto: Alex Oltra/2020
Fuente: Ayuntamiento de Gandia
Valencia 31 de julio de 2020

L’AUTORITAT INDEPENDENT DE RESPONSABILITAT FISCAL (AIREF) CERTIFICA LA MILLORA ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA

 

• Tal i com ja avançaven els informes de la Intervenció municipal anunciats pel govern local, preveu que Gandia serà un dels pocs municipis amb dificultats que millorarà i complirà en 2020 amb l'equilibri pressupostari, continuant un altre any amb superàvit.
• Encara que l’informe adverteix que existeixen importants incerteses a conseqüència de l'impacte econòmic per les mesures adoptades per a atenuar els efectes de la pandèmia de la Covid-19, tant en matèria d'ingressos com de despeses. Tot i això, preveu que també s’acomplisquen les magnituds macro en l’execució pressupostària: que el període Mitjà de Pagament de 2020 siga de 16 dies i que el ràtio d’endeutament baixe del 300% (fa poc superava el 350%).
• Salvador Gregori, regidor d’Hisenda: “Tot això no és casualitat: L’esforç i el treball realitzat des de l’àrea d’Hisenda i la serietat i la col·laboració de la resta d’àrees han fet possible aquest canvi radical de les finances municipals”.

El regidor delegat d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha fet públic aquest matí l’informe de l’AIReF, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que té per objecte vetlar per la sostenibilitat de les finances públiques.

Així, preveu que l'Ajuntament de Gandia complisca en 2020 amb l'equilibri pressupostari i continue un altre any amb superàvit. Així mateix, l’AIReF estima que el consistori complirà amb la Regla de Despesa. Anticipa que serà un dels pocs Ajuntaments amb dificultats que continuarà millorant la seua situació econòmic – financera. Encara que adverteix que existeixen importants incerteses a conseqüència de l'impacte econòmic per les mesures adoptades per a atenuar els efectes de la pandèmia de la Covid1-9, tant en matèria d'ingressos (anul·lació de moltes taxes), com de despeses (més de 6 milions d’euros). “I és que les administracions locals estem per ajudar la ciutadania en situacions crítiques, tal i com han valorat per unanimitat totes les forces polítiques, econòmiques i socials”.

SOSTENIBILITAT FINANCERA

La Sostenibilitat Financera és la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futur dins dels límits de dèficit, deute i morositat comercial.

En aquest sentit, l’AIReF manté la qualificació de risc de sostenibilitat de totes les entitats analitzades, excepte en els casos de l'Ajuntament d'Arganda del Rey que millora i del d'Arcos de la Frontera, que empitjora. Si bé quasi totes les CC.LL. mantenen la seua qualificació de mitjà termini, s'aprecia millora en la posició dels Ajuntaments de Gandia, Navalcarnero, Los Palacios i Villafranca, Sant Andrés del Rabanedo, Granada i Sanlúcar de Barrameda.

“Per tant, l’AIReF certifica la millora econòmica de l'Ajuntament de Gandia, tal i com ja l'avançaven els informes de la Intervenció municipal i que va ser anunciada en el seu moment. L'actual pandèmia presenta incerteses cap al resultat de l'actual exercici de 2020, però preveu que també es complisquen les magnituds macro en l'execució pressupostària. Així, preveu que el PMP de 2020 siga de 16 dies i que el ràtio d'endeutament aconseguisca nivells per davall del 300% quan fa poc estava per damunt del 350%”. Excepte l’endeutament viu, la resta de paràmetres són molt bons. El deute també va baixant, però ara cal prioritzar les persones que ho estan passant malament abans que abaixar-lo. Tot això no és casualitat, l'esforç i el treball realitzat des de l'àrea d'Hisenda i la serietat i col·laboració de la resta d'àrees han fet possible aquest canvi radical de les finances municipals”, ha conclòs Gregori.

AIReF

L’AIReF és l'Autoritat independent de Responsabilitat Fiscal té per objecte vetlar per la sostenibilitat de les finances públiques. Va començar a funcionar en 2014. La seua missió és garantir el compliment efectiu per part de les AAPP del principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera previst en l'article 135 de la CE. Periòdicament publica informes, Opinions i Estudis relacionats amb el seu objecte pel qual va ser creada.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.