laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Trinquete municipal
Foto: AyuOLiva/2020
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 08 de julio de 2020

OLIVA REFORMARÀ EL SEU TRINQUET MUNICIPAL I ACABARÀ AMB ELS PROBLEMES DE FILTRACIONS D’AIGUA

 

• La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha concedit una subvenció de 38.236?€ que permetrà solucionar la problemàtica que hi ha al Trinquet Municipal.
• Aquesta subvenció cobrirà el 80 % del pressupost de remodelació i la resta l’abonarà l’Ajuntament d’Oliva.

El passat 5 de desembre de 2019, la Direcció General d’Esport de la Generalitat Valenci-ana convocava una série de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020. A aquesta convocatòria s’adherí l’Ajuntament d’Oliva per poder solucionar la problemàtica que hi ha al Trinquet Municipal. I per RESOLUCIÓ del 16 de juny de 2020, del director general d’Esports, es resol l’adjudicació d’aquesta subvenció a l’Ajuntament d’Oliva.

El Trinquet Municipal, localitzat al Complex Esportiu Municipal, des de la seua construc-ció, ha tingut problemes de filtracions d’aigua a la paret lateral (nord-est) de 72?m de longi-tud, de formigó, on hi ha nombrosos clavills, així com filtracions a la coberta superior.

Les futures reparacions consistiran al muntatge de plafons, de tipus sàndwitx (amb aïlla-ment interior), que atenuarà els efectes del canvi de temperatures sobre el mur. Així mateix, millorarà la imatge exterior del Trinquet.

La regidora d’Esports, Yolanda Navarro, ha assegurat que amb aquesta subvenció i l’aportació de l’Ajuntament d’Oliva s’aconseguirà donar solució a una problemàtica estruc-tural existent des de construcció de l’edifici. I ha agraït a la Direcció General d’Esports aquesta línia de subvencions que ajuden considerablement a les institucions locals a re-formar, millorar o adaptar les instal·lacions esportives.

Des de la Regidoria d’Esports han traslladat als clubs de Pilota Valenciana aquesta nova subvenció i tots ells han rebut la notícia amb molta satisfacció, ja que es tractava d’una reforma molt necessària per al bon funcionament diari del trinquet.

Navarro ha explicat que concretament la subvenció que rep l’Ajuntament d’Oliva és de la modalitat tipus B, que serveix per a realitzar reformes, actuacions de millores, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives tradicionals i aquells recintes on es practique qualse-vol de les modalitats tradicionals reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana. S’entenen com a tals trinquets d’escala i corda, raspall, galotxa, així com frontons valen-cians per a qualsevol modalitat oficial de pilota valenciana.

La present convocatòria per a l’exercici 2020 disposava una quantia total a concedir de 4.085.960,00 euros. D’aquesta quantia, 885.960 € estan reservats per a projectes tipus B, el cost dels quals siga major de 20.000?€, i el finançament serà d’un màxim del 80% del seu cost.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.