laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Trabajos para la reapertura
Foto: AyuOliva/2020
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 12 de mayo de 2020

EL POLIESPORTIU MUNICIPAL D’OLIVA OBRI LES SEUES PORTES AMB LES GARANTIES DE SEGURETAT PER ALS ESPORTISTES

 

• Aquestes instal·lacions municipals s’obrin per a l'ús esportiu, durant la Fase 1 de la desescalada, per a la ciutadania, mitjançant reserva prèvia.
• Les activitats permeses durant aquest període són les sessions individuals autoritzades, sense contacte i a l’aire lliure.

La Regidoria d’Esports i els tècnics dels Serveis Esportius Municipals d’Oliva han treballat durant les últi-mes setmanes per tal de garantir l’obertura del Poliesportiu Municipal, amb les mesures de seguretat per als esportistes i treballadors. Demà, 13 de maig, s’obriran les instal·lacions a l’aire lliure, però la ciutadania hau-rà de realitzar la reserva prèvia al telèfon 96 285 02 21; només es podrà reservar una jornada per persona, i amb una antelació màxima de 48 hores.

L’horari de les instal·lacions de l’aire lliure, per a la ciutadania en general, serà de 8.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores. Només estaran obertes a l’ús: la pista d’atletisme, el frontó i la pista de pàdel.

La Regidoria d’Esports ha creat un protocol i normes d’ús de les instal·lacions, consensuat amb experts sani-taris i esportius que garantirà la seguretat de la ciutadania i de les persones que hi treballen.

- A l’entrada de les instal·lacions municipals es realitzarà un control de temperatura i, en cas de presentar fe-brícula, no es permetrà l’entrada, ni la realització d’activitats esportives.
- També serà obligatori l’ús d'hidrogel abans d’entrar i eixir de les instal·lacions esportives per tal de desinfec-tar les mans dels esportistes.

Per tal de garantir el correcte funcionament de les instal·lacions, des dels Serveis Esportius Municipals acon-sellen acudir puntualment a l’hora de la reserva i canviar-se, per tal de no crear cues o aglomeracions, fora del Poliesportiu.

El personal del Poliesportiu Municipal coneix el protocol de seguretat i les normes sanitàries, i aconsellaran i recomanaran a tots els esportistes durant la seua pràctica esportiva, tot garantint sempre la seua seguretat.

- A més, en el Poliesportiu Municipal s’ha habilitat un espai per deixar les motxilles i els objectes personals.
- Els esportistes hauran d’usar la mascareta en les zones comunes, fins a l’entrada de l’activitat, i mantindre el distanciament social de 2 metres durant tot el període.
- A més, els usuaris evitaran tocar materials i equipaments dels espais comuns, i s’ha de netejar i desinfectar el material després del seu ús.

El protocol de seguretat també obliga els esportistes a fer ús de la seua botella d’aigua, i la seua tovallola individual. Evitant sempre tocar-se la cara amb les mans, i utilitzar mocadors no reutilitzables en esternudar.

DURADA I AFORAMENT

També hi ha normes d’aforament i durada màxima de les activitats esportives a l’aire lliure. L’atletisme es podrà practicar durant 55 minuts i hi haurà un màxim de 6 persones, amb carrer adjudicat, sense sobrepassar els límits. Es deixarà una distància de 2 metres en cas de coincidir amb altres corredors. I es netejarà l’equipament que utilitzen, abans i després d’entrenar.

Només una persona podrà realitzar salt d’altura, durant 55 minuts, i una altra salt de llargada, també amb una durada màxima de 55 minuts.

Yolanda Navarro, regidora d’Esports d’Oliva, ha assegurat que aquesta obertura, amb garanties, és la conse-qüència de nombroses gestions i setmanes de treball conjunt amb tècnics, experts, i treballadors dels Serveis Esportius Municipals.

La regidora ha agraït el compromís de tot el personal que ha participat en aquest procés d’adaptació i que garantirà la seguretat de totes les persones esportistes que acudisquen a les instal·lacions municipals.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.