laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Ayuntamiento de Oliva
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 18 de marzo de 2020

EL GOVERN D’OLIVA APROVARÀ UN DECÀLEG DE MESURES PER TAL DE PAL·LIAR L'EFECTE ECONÒMIC NEGATIU DEL CORONAVIRUS A LA CIUTAT

 

• S’ha adoptat un decàleg de primeres mesures del Pla d’Acció Econòmic Local per intentar pal?liar els efectes del COVID-19 i les seues conseqüències econòmiques i socials a la nostra ciutat.

El Govern Municipal, a través del Departament d'Hisenda, ha adoptat el primer paquet de mesures urgents davant l'emergència sanitària generada pel Covid19, i les seues conseqüències econòmiques i socials a la nostra ciutat.

L'objectiu més immediat és alleujar la situació de les nostres empreses i autònoms, pal?liar els danys que la situació haja pogut tenir sobre la ciutadania i, per sobre de tot, que ningú es quede enrere en aquest moment tan complicat per a tots/es.

EL DECÀLEG DE MESURES QUE S'APROVARAN DE FORMA IMMINENT SÓN:

Mesura 1: Suspendre el calendari de pagament de tributs previst per al mes d'abril. El cobrament de rebuts domiciliats s'ajorna al mes de juliol de 2020. Es mantindran els Plans Personalitzats de Pagaments.

Mesura 2: Ampliar el període de domiciliació de tributs perquè més ciutadans i ciutadanes es puguen beneficiar d'una bonificació del 3% sobre tots els tributs.

Mesura 3: Deixar sense efecte el cobrament d'ocupació de domini públic amb taules i cadires per a l'exercici 2020. Suposa una repercussió econòmica de 37.439 euros.

Mesura 4: Facilitar el pagament de tributs per a autònoms, comerços i pimes, que s'hagen vist afectades per l'estat d'alarma sanitària.

Mesura 5: Agilitzar al màxim el pagament a proveïdors. L'ajuntament compta amb liquiditat suficient per a agilitzar l'aprovació de factures al màxim per retallar els períodes de pagament. Aquesta mesura pot ajudar a les empreses que tinguen factures pendents. Aprovació diària de factures i pagament immediat.

Mesura 6: Destinar el superàvit municipal a polítiques socials i a l'atenció a famílies. Reorientar la despesa de determinades àrees i aplicacions pressupostàries que puguen demorar-o no són prioritàries, cap a altres que en aquests moments són vitals i prioritàries per a la lluita contra el Covid-19 i els seus efectes. Així com la protecció de les persones més vulnerables.

Mesura 7: Suspensió de la quota d'abril del servei de les escoles infantils "Taronja" i "Caragol" si es prorroga l'estat d'alarma.

Mesura 8: Sol·licitar a Govern que autoritze la disposició del superàvit municipal per implantar polítiques d'estímul econòmic en l'àmbit municipal, contribuint d'aquesta forma a pal?liar les conseqüències econòmiques que es deriven d'aquesta crisi sanitària.

Mesura 9: Incrementar els ajuts i / o subvencions 2020 adreçades als sectors o associacions que fomenten el consum, el comerç i el sector gastronòmic local. Campanyes de foment del consum local, difusió del sector, noves polítiques de venda.

Mesura 10: Reforçar aquelles partides econòmiques, durant l'exercici 2020, per dur a terme mesures extraordinàries que activen l'economia local i que fomenten l'ocupació i l'ocupació, així com crear ajudes destinades a a generar ocupació estable.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.