laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Ayuntamiento de Gandia
Fuente: Ayuntamiento de Gandia
Valencia 17 de marzo de 2020

EL GOVERN DE GANDIA APLICA MESURES FISCALS I TRIBUTÀRIES AMB L'OBJECTIU DE PAL·LIAR L'EFECTE ECONÒMIC NEGATIU DEL CORONAVIRUS

 

• L'Ajuntament de Gandia ha adoptat el primer paquet de mesures urgents davant l'emergència sanitària generada pel Covid-19, i les seues conseqüències econòmiques i socials.

Amb la declaració de l'estat d'alarma per part de Govern en tot el territori nacional, l'Ajuntament de Gandia va a decretar la posada en marxa de mesures pal·liatives de tipus fiscal, tributari i recaptatori que alleugen la situació dels autònoms, empreses i particulars.

L'objectiu d'aquestes i de futures mesures que puga adoptar l'Ajuntament de Gandia, a partir de les accions de les diferents administracions, és pal·liar la situació econòmica i social que genera la crisi sanitària del Coronavirus.

L'objectiu més immediat és alleujar la situació de les nostres empreses i autònoms, pal·liar els danys que la situació haja pogut tenir sobre els ciutadans i, per sobre de tot, que ningú es quede enrere en aquest moment tan complicat per a tot Espanya.

Les mesures, decretades a partir de la paralització de l'activitat de la ciutat aquests dies, incidiran en la devolució dels imports de les taxes i preus públics dels serveis municipals que han quedat afectats per aquesta situació d'emergència, o bé en la compensació per l'ús futur d'aquests serveis als ciutadans que hagen estat afectats per l'estat d'alarma decretat el passat cap de setmana. Els ciutadans i contribuents podran triar qualsevol d'aquestes dues modalitats.

LES PRIMERES ACCIONS ES DESENVOLUPARAN EN CINC NIVELLS:

1.- La devolució de l'import que corresponga pels Serveis cobrats per l'Ajuntament i que s'han suspés al no poder prestar-se per tancament de les instal·lacions municipals:

- Escoletes.
- Universitat Popular de Gandia.
- Instal·lacions esportives.
- Diferents cursos realitzats en l'Urbalab.

2.- La devolució de l'import que corresponga per les Taxes i preus públics cobrats per l'Ajuntament i que no poden desenvolupar l'activitat per imperatiu legal:

- Taules i cadires en els establiments de restauració.
- Mercats i mercats ambulants municipals.
- Altres activitats associades a l'ocupació de via pública.
- Abonaments d'horari laboral en els pàrquings municipals.

3.- L'Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació Provincial de València l'ampliació dels períodes de cobrament en voluntària per facilitar els tributs que actualment estan al cobrament (escombraries, vehicles i guals) i posposar el termini de tots aquells que es posen al cobrament més endavant (IBI, IAE).

4.- L'Ajuntament de Gandia instarà a l'Administració de l'Estat al fet que certs impostos, com el d'Activitats Econòmiques, es declare exempt per al present any.

5.- L'Ajuntament de Gandia instarà a l'Administració de l'Estat a què les entitats locals puguen establir bonificacions en els tributs locals per a aquells sectors de l'activitat econòmica més perjudicats a conseqüència de la declaració d'alerta.

Per informar-se sobre el procediment de devolució o la compensació per l'ús futur del servei, els ciutadans i ciutadanes de Gandia podran utilitzar els canals d'informació i consulta habilitats per l'Ajuntament de Gandia a causa de la declaració de l'estat d'alarma pel Covid-19: els telèfons 96 295 94 000, o el correu electrònic ajuntament@gandia.org (gestor de correo externo a este diario).

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.