laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Momento de la rueda de prensa
Foto: Alex Oltra/2020
Fuente: Ayuntamiento de Gandia
Valencia 12 de marzo de 2020

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2019 TORNA A SER POSITIVA

 

• Salvador Gregori: "Estem complint l'Estabilitat Pressupostària, la regla de Despesa i aquest any podrem amortitzar altres 10 milions de deute".

El regidor delegat d'Economia i Hisenda, Salvador Greogri, va comparéixer aquest matí en roda de premsa per informar que ja ha estat enviada al Ministeri d'Hisenda la liquidació del pressupost de l'any 2019.

Tal com ha explicat Gregori, el resultat de la liquidació constata que el romanent de tresoreria és de 14,4 milions d'euros en positiu i que el resultat de l'estabilitat pressupostària (diferència entre ingressos i Castos del capítol I al capítol VII) és de 10.060.000 d'euros.

"Les xifres de les finances municipals d'aquest ajuntament són concretes i es pot apreciar la constant millora de les xifres des que vam accedir al govern" va declarar Gregori qui va destacar que durant aquest període "hem aconseguit que l'estabilitat pressupostària passe de -21 milions d'euros en 2016 a 10 milions d'euros d'aquest any".

Sobre el destí del romanent de Tresoreria, regidor delegat d'Economia va explicar que per llei i a causa del Pla d'Ajust, el govern municipal destinarà a amortització de deute la mateixa quantitat que marca la dada de l'Estabilitat Pressupostària, és a dir, més de 10 milions d'euros. "En funció de les possibilitats, podem amortitzar una mica més de deute o destinar la quantitat sobrant a despesa corrent, pagament de sentències o la certificació d'algun dels polígons pendents, entre altres aspectes".

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2020 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.