laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Momento de la reunión
Foto: AyuXeraco/2019
Fuente: Ayuntamiento de Xeraco
Valencia
09 de septiembre de 2019

XERACO ELABORA EL SEU I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES

 

• L'ajuntament de Xeraco ha començat l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes del municipi.

El nou consistori de Xeraco ve desenvolupant un important esforç en la lluita contra les causes estructurals que generen la desigualtat entre dones i homes, i dins d'aquesta estratègia municipal d'igualtat s'enquadra l'elaboració del I Pla d'Igualtat Municipal, en co"aboració amb la consultora d'igualtat Fem-Acció.

Segons la metodologia de treball de la Consultora d'Igualtat FEM-ACCIÓ, les primeres actuacions consisteixen en fer una anàlisi de la localitat i les seues característiques sociodemogràfiques, així com el teixit associatiu, els recursos dels quals es disposa en matèria de polítiques d'igualtat, experiència sobre aquest tema i altres dades d'interès que donaran com a resultat un primer diagnòstic de la situació de Xeraco en l'actualitat.

Segons la regidora d'Igualtat, María Amparo Barrios, “el Pla d'Igualtat és la manifestació del ferm compromís assumit per l'equip de govern amb la igualtat de gènere i la no discriminació entre les persones”.

El Pla d'Igualtat també inclourà una millora de les condicions de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, l'accés a protocols de salut laboral i per a la prevenció de l'assetjament sexual per raó de sexe, a més de l'accés a la formació en comunicació i llenguatge no sexista.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2019 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.