laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Momento de la visita
Foto: AyuOLiva/2019
Fuente: Ayuntamiento de Oliva
Valencia 10
de mayo de 2019

40 JOVES ARQUITECTES PARTICIPANTS DEL PROJECTE EUROPAN 15 VISITEN OLIVA PER CONÉIXER LA ZONA DELS RAJOLARS DE LA CIUTAT

 

• L’Ajuntament d’Oliva i la Conselleria d'Habitatge han promogut hui una visita guiada als rajolars de la ciutat per als participants en el projecte presentat per Oliva dirigit a joves arquitectes EUROPAN 15: “Els Rajolars Regeneració Resilient”.

Cal recordar l’oportunitat que suposa aquest concurs, tant per als joves arquitectes participants, en el seu desenvolupament professional per tal com els dóna oportunitats i projecció internacional, com per a l’Ajuntament d’Oliva, en trobar respostes arquitectòniques i urbanes innovadores per tal d’afrontar els nous reptes.

A la visita han participat al voltant de 40 joves arquitectes interessats en el projecte presentat per Oliva dels quals 25 ja s’han inscrit formalment, el que suposa que, en aquestos moments, el d’Oliva és el segon projecte amb més arquitectes interessats a participar de tots els que formen part de l’EUROPAN 15 d’aquesta edició.

L’Ajuntament d’Oliva (com a associat), de la mà amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (com a promotor), assumeix el compromís amb EUROPAN per la necessitat de proposar un nou model de ciutat que aborde reptes futurs, per a afrontar la planificació territorial i urbanística, propiciant un debat que aporte idees i propostes dels propietaris dels immobles afectats, de la ciutadania, dels agents socials, dels sectors productius i dels especialistes en diferents disciplines, això és, vol sotmetre l’àmbit proposat al debat d’idees innovadores que generen noves dinàmiques urbanístiques possibilistes.

Oliva es presenta amb la proposta denominada “Els Rajolars: Regeneració Resilient”, de regeneració de la vora sud del nucli urbà adequant la seua connectivitat, l’àmbit de la qual abasta una zona de 177.398 m2. L’objectiu és transformar la zona degradada mitjançant la innovació urbana vinculada a la identitat del lloc i el seu entorn, establint teixit productiu dins de la ciutat, adequadament connectat, atenent a principis com ara la sostenibilitat econòmica i ambiental, el respecte al patrimoni arquitectònic i d’enginyeria, la diversificació d’usos compatibles, la mobilitat basada en els desplaçaments no motoritzats, l’adequada governança del sistema adoptat, la innovació en la formació professional d’alt rendiment i la participació ciutadana.

Aquest concurs compromet a l’ajuntament a la contractació posterior de l’equip guanyador, per això, inicialment i a l’espera del seu resultat, proposa la redacció d’un Pla Director de Desenvolupament Urbanístic de la Zona “Els Rajolars” que responga a les qüestions essencials que fonamenten l’objectiu principal, a com dur-lo a terme i a analitzar la possibilitat de la seua implantació inicial a través d’un projecte emblemàtic, per la qual cosa es proposa la ubicació d’un centre de formació professional d’alt rendiment. Tot sempre sota les demandes de la societat local valorant una ràpida viabilitat i despertant un estímul econòmic per a la ciutat.

EUROPAN és una federació europea d’estructures nacionals que organitzen, bianualment, concursos, per a joves arquitectes (menors de 40 anys), de projectes urbans i arquitectònics seguits per realitzacions o estudis.

El seu objectiu principal és ajudar, d’una banda, a joves professionals a desenvolupar les seues idees i a donar-les a conéixer en l’escena europea i internacional i, per un altre, donar respostes arquitectòniques i urbanes a les administracions públiques dels emplaçaments que participen. En aquesta edició es desenvoluparà sota la idea de la ciutat productiva, que inclou conceptes com la ciutat sostenible, l’estalvi de recursos, la nova mobilitat, la posada en valor dels espais naturals. La decisió del concurs està prevista al novembre, i el seu anunci el 2 de desembre de 2019.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2019 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.