laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Compromís per Ròtova
Fuente: Compromís per Ròtova
Valencia 09
de mayo de 2019

EL PARTIT POPULAR DE RÒTOVA MUNTA UN ESPECTACLE LAMENTABLE EN L’ÚLTIM PLE DE L’AJUNTAMENT

 

• Fins a tres vegades va haver d’intervindre el secretari de l’ajuntament per a indicar als regidors del PP que no es podia fer el que pretenien.
• El dimarts 30 d’abril es va tindre lloc l’últim ple ordinari d’esta legislatura a l’Ajuntament de Ròtova.

Per posar-nos en situació: En tots els plens ordinaris l’últim punt de l’orde del dia sempre és Precs i preguntes a l’alcalde i regidors/regidores amb delegació. Els regidors de l’oposició poden formular precs i preguntes a l’alcalde i a qualsevol de les regidores que formen l’equip de govern (en este cas, del Partit Popular) sobre la seua gestió al capdavant de l’ajuntament.

Quan des de Compromís vam acabar de formular els precs i preguntes al govern del Partit Popular, una de les regidores del PP, Julia Donet, va mostrar la seua intenció de «traslladar un dubte d’uns veïns» preguntant al grup municipal de Compromís, cosa que no es pot fer. Així ho va indicar el portaveu de Compromís, Jordi Puig, invocant una qüestió d’orde, però l’alcalde del PP, Toni Garcia, va insistir en voler donar-li la paraula a la seua regidora, tot i reconéixer que no s’estava en cap punt de l’orde del dia i, després d’haver dit el portaveu de Compromís que no tenia cap problema en contestar a la pregunta, va haver d’intervindre el secretari de l’Ajuntament per primera vegada, per a indicar que segons la normativa vigent no es podia fer preguntes als regidors que no formen part de l’equip de govern.

En este punt, l’alcalde va acceptar acabar el ple de l’Ajuntament, advertint que convocaria un ple extraordinari i urgent per a què la regidora del PP poguera fer la pregunta en qüestió. Va manar apagar la càmera i va donar el ple per finalitzat (fins ací, ho poden visionar en la gravació del ple, des de la mateixa pàgina de l’Ajuntament de Ròtova).

La sorpresa va vindre quan, una vegada apagada la càmera, l’alcalde va ordenar al secretari que convocara, en eixe mateix moment, el ple extraordinari i urgent del qual havia avisat, perquè se celebrara immediatament... sense poder ni alçar-nos de les cadires.

El secretari va fer de viva veu la convocatòria del ple extraordinari i urgent, donant a tots els regidors per convocats «in voce», amb la intenció de començar el nou ple, moment en el qual Compromís va fer veure que una de les regidores del seu grup no estava present en la sala, en haver excusat la seua absència del ple anterior. Així que per al nou ple, evidentment, no havia sigut convocada.

El secretari va prendre la paraula una segona vegada, per a indicar que si es continuava avant en la celebració, la regidora que no havia sigut convocada podria impugnar el ple, i interposar un contenciós administratiu contra la celebració.

Vist que la cosa podria derivar en conseqüències judicials si el Partit Popular continuava insistint en incomplir les normatives vigents, l’alcalde va desistir d’intentar convocar el ple extraordinari i urgent per a eixe moment.

Acte seguit, les regidores del Partit Popular van acusar a Compromís de muntar una «escandalera», quan l’única intenció de Compromís, i del mateix secretari, era que no s’incomplira la normativa vigent. Va haver d’intervindre per tercera volta el secretari per a tornar a explicar que no es podia fer allò que el PP havia intentat.

Només una vegada acabat el ple, és quan es pot preguntar a qualsevol membre de la corporació, siga del govern o de l’oposició, i així ho fan habitualment els veïns i les veïnes de Ròtova sense cap problema.

Però la segona sorpresa estava per vindre. Després de recordar-li Compromís a la regidora Julia Donet que podia fer la pregunta, ara sí, una vegada acabat el ple, de sobte, va dir que ja no la volia fer, just quan no hi havia cap problema per a fer-la.

Esperem que este siga l’últim espectacle del Partit Popular de Ròtova; i que no acusen a ningú de les «escandaleres» que ells a soles fan...

Des de Compromís per Ròtova volem dir als veïns i veïnes que poden confiar-nos la queixa o suggeriment que siga, que tindrà resposta. L’equip de govern, en canvi, duu mesos eludint contestar preguntes de control als plenaris, que passen d’una sessió a l’altra sense rebre resposta.

I també sabem que serenament, i sense incomplir cap normativa, tot es pot fer, tot es pot parlar i raonar, encara que alguns no ho creguen.

VÍDEO PLE RÒTOVA, AMB LA SITUACIÓ:
https://www.youtube.com/embed/EWiXuNTxOz8?start=3561 (página externa a este diario)

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2019 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.