laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Edificio la Tasa
Foto: AyuGandia/2018
Fuente: Ayuntamiento de Gandia
Valencia 04
de diciembre de 2018

L’AJUNTAMENT ACTUARÀ D’OFICI A L’EDIFICI LA TASA

 

• Ho farà com a mesura cautelar pel risc de despreniment d’elements de la llosa del sostre de la planta baixa de l’immoble, la qual s’apuntalarà.
• La llei permet actuacions sobre propietats privades en situacions d’emergència com aquesta, tractant-se d’una zona pròxima a centres escolars i el caràcter patrimonial de l’edifici, així com el seu emplaçament en un entorn de Bé d’Interès Cultual. El cost total és de 5.000 € que, amb posterioritat a les obres, es reclamarà als propietaris.
• El Departament d’Urbanisme ha iniciat un procediment similar per actuar sobre la façana de l’antiga Escoleta Wilson, també protegida i de propietat privada.

El Coordinador General d’Urbanisme de l’Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha anunciat aquest matí que el seu departament ha acordat la intervenció immediata en l’immoble La Tasa, de propietat privada, d’acord amb l’informe de l’Arquitecte Tècnic. Els treballs consisteixen a l’apuntalament de la llosa del sostre de la planta baixa.

“Es tracta d’una mesura cautelar i degut al perill de despreniment dels elements de la llosa del sostre de la planta baixa de l’edifici a la via pública. A causa de les característiques de l’edifici, no s’intervindrà sobre cap element estructural o amb transcendència patrimonial, que han de mantindre’s en el seu estat actual fins a la redacció i aprovació, si s’escau, del projecte d’intervenció que corresponga donada la catalogació de l’edifici, i el seu emplaçament en l’entorn de Bé d’Interés Cultural (BIC)”.

El cost total de l’execució ascendeix a 5.106,785 € i seran reclamats amb posterioritat als propietaris de l’edifici. Aquest procediment excepcional està contemplat a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en virtut de l’art. 42 de la Llei 5/2015, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana “a la vista de la situació d’emergència produïda, tractant-se d’una zona freqüentada per xiquets i xiquetes, en trobar-se diferents centres escolars pròxims... A més, per la transcendència de caràcter patrimonial de l’edifici La Tasa, així com el seu emplaçament en un entorn BIC”.

Cal recordar, que el 9 de novembre passat es va produir un despreniment de fragments de formigó que conformen la llosa existent en el sostre de la planta baixa, així com parts de l’aplacat de guix del local i suports metàl·lics als quals se subjectava una lona.

Finalment, Mascarell ha anunciat que el seu departament ha iniciat un procediment similar, per protegir la façana i evitar el risc de despreniment sobre la via pública, en l’edifici de la coneguda com a antiga Escoleta Wilson, també a l’avinguda del Grau.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2018 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.