laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Momento de la reunión
Foto: Alex Oltra/2018
Fuente: Ayuntamiento de Gandia
Valencia 30 de noviembre de 2018

LA MESA DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PROTOCOL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE INCORPORA ELS CENTRES 24 H DE DÉNIA I VALÈNCIA

 

• D’aquesta manera es completa la coordinació de tots els estaments implicats en l’atenció a les víctimes de la violència masclista: Jutjat i Fiscalia, Policies Nacional i Local, administració local i autonòmica, hospital, centres de salut, punts d’encontre familiar, Mancomunitat, Cáritas, Creu Roja...

• Lorena Milvaques: “Em sent molt orgullosa del treball diari i constant dels membres de la mesa per evitar la doble victimizació de la dona, que pateix maltractament no només del seu agressor, sinó de tot el sistema que en ocasions no sap atendre-les o les ignora. I això és el que busquem evitar amb aquest protocol de coordinació”.

Ahir dijous va tindre lloc una nova reunió de la Mesa de coordinació, seguiment i actuació del protocol contra la violència de gènere de Gandia. Un òrgan creat per l’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives a principis de la legislatura per coordinar tots els estaments implicats en donar cobertura, amb un protocol unitari, a les dones víctimes de maltractaments: Jutge degà de violència de gènere, Fiscalia, Policies Nacional i Local, Ajuntament, Generalitat, Hospital Francesc de Borja, Urgències, centres de salut, punts d’encontre familiar, Mancomunitat, Cáritas, Creu Roja... I des d’ahir es completa el cercle d’atenció amb la incorporació dels centres 24 hores de la Generalitat de Dénia i València.

“Em sent molt orgullosa del treball i la implicació dels membres de la mesa. Cal evitar la doble victimizació: Moltes vegades les dones maltractades no són només víctimes dels seus agressors, també d’un sistema (o d’una de les seues part) que les ignora, no les protegeix o no sap atendre-les. I això és el que busquem aquest protocol unitari d’acció i seguiment”, ha assegurat la vice-alcaldessa i regidora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, Lorena Milvaques.

A la reunió també s’han resolt alguns punts negres detectats en el seguiment del protocol. I s’han establert noves tasques, com ara la creació de una nova reunió interdepartamental més reduïda en la qual es posaran sobre la taula tots els casos de dones maltractades i es buscaran mesures més concretes.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2018 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.